Resningsärendet i RR 2003/2004

En mera fullständig dokumentation av resningsmålet 2003-2004 finns tillgänglig genom en "Dossier" publicerad 2004 (ISBN-975455-1-1 med Jure Bokhandel som distributör). Här återges följande handlingar.

Pressmeddelande 23 september 2003.pdf
Resningsansökan 23 september 2003.pdf
Socialstyrelsens genmäle 28 januari 2004.pdf
Svar för läkarnas räkning 9 februari 2004.pdf
RR beslut 1 juli 2004.pdf

Pressmeddelandet innehåller anvisningar för ett "snabbspår" genom resningsansökan (64 sidor). Redan snabbspåret gör det klart att resning borde ha beviljats.

Att Regeringsrättens avslagsbeslut 1 juli 2004 måste betecknas som maktmissbruk har klarlagts tydligt i "Anatomin av en häxprocess" (se nästa upplägg).

Som redan nämnts i texten efter huvudrubriken "Styckmordet" har Regeringsrättens dåvarande ordförande numera i realiteten medgett – eller snarare känt sig tvungen att medge – att den högsta förvaltningsdomstolens avslagsbeslut den 1 juli 2004 var felaktigt.