Kommentarer

Här kan komma att läggas ut texter av varierande slag, vilka inte ingår som processmaterial i något domstolsförfarande men ändå ger perspektiv på styckmordsfallets behandling på olika håll i det svenska samhället, alltifrån myndigheter via massmedia till s.k. bloggar.

Dagens Juridik 18 februari 2010.pdf
      Dagens Juridik 18 februari 2010: Läkarnas advokater "En katastrof"

"Styckmordsfallet" ur Press Judicata.pdf
      "Styckmordsfallet" ur Press Judicata nr 3, 2008