Anders Agell 1930-2008

Jag är professor emeritus alltsedan jag år 1995 vid 65 års ålder lämnade min tjänst som professor i civilrätt vid Uppsala universitet för att - det kan jag faktiskt säga - få bättre tid för rättsvetenskapen. Mina specialområden har varit familjerätt med arvsrätt samt skadeståndsrätt, men jag har som universitetslärare och rättsvetare ägnat mig åt de flesta områden av civilrätten med överlöpare även till den offentliga rätten. Inte minst har detta skett på grund av min uppgift som utgivare sedan 1985 av den klassiska läroboken Civilrätt, nu under författarnamnen Agell & Malmström, 20 uppl. 2007.

Under "personuppgifter" beskrivs mitt yrkesliv översiktligt.

Under "bibliografi" presenteras mina rättsvetenskapliga skrifter i form av böcker samt uppsatser, dels på svenska, dels på andra språk.

Under "min syn på den svenska rättsutvecklingen" beskriver jag hur min uppfattning om juridiken, särskilt i Sverige, stegvis förändrats under inflytande av mina olika erfarenheter under mera är 50 år som rättsvetenskapsman.