Realism eller idealism i samhällsdebatten?

Den tidigare titeln "Instick" är för menlös för att göra rättvisa åt vad jag numera vill uppnå. Avdelningen har därför döpts om till "Realism eller idealism i samhällsdebatten?". Detta är inom filosofihistorien en välkänd motsättning till vars utnyttjande jag särskilt inspirerats av Bertram Russell's berömda lilla bok "Filosofins problem" (1 uppl. 1912). Är man medveten om motsättningen mellan realism och idealism kan man lätt nog klä av en hel del påståenden i samhällsdebatten som motsägelsefulla eller ohållbara.

De fyra elementen.pdf
      De fyra elementen samt kvintessensen. Om grunderna för god lagstiftning.
      Juli 2008

Om rättssäkerheten.pdf
      "Brevet. Om rättssäkerheten, rättsstaten och etiken" ur Press Judicata nr 3, 2008