Anatomin av en häxprocess

Här nedan ges en länk till min skrift "Anatomin av en häxprocess" (40 s.) som publicerades i december 2004 (ISBN 91-975455-3).

Skriften visar att läkarna utsatts för flera justitiemord. Tonvikten läggs på de ohållbara skälen för Regeringsrättens beslut den 1 juli 2004 att avslå 2003 års resningsansökan (se om Socialstyrelsens agerande och Regeringsrättens beslut Anatomin s. 12-21 och 39-40).

I "Anatomin" (s. 22-37) finns också en kortare, kronologisk, beskrivning av den undermåliga förundersökningen 1984-1987. Förundersökningens totala undermålighet, byggd på trosföreställningar, beskrivs i detalj i 2007 års stämningsansökan om skadestånd kap. 8.

Anatomin av en häxprocess.pdf