Publicerade skrifter

De här utlagda skrifterna förses vanligen med en kortare introduktionstext som inledning.

• Familjerätt

Äktenskapets giltighet – en civilrättslig och en förvaltningsrättslig fråga.pdf
      Uppsatsen publicerad 2002 i "Festskrift till Gösta Walin" (Norstedts förlag).

Bör kusiner få ärva.pdf
      Uppsatsen publicerad 2003 i "Familjerättsliga studier. Vänbok till Åke Saldeen"
      (De Lege 2003, Iustus förlag).

• Skadeståndsrätt

• Annan förmögenhetsrätt

• Straffrätt, juridisk metod och annat