Personporträtt

I denna avdelning planerar jag att lägga ut personporträtt både över avlidna men också över ännu levande rättsvetenskapsmän, ja för den delen även över andra personer vars verksamhet jag har beundrat eller kanske tvärtom ser på med övervägande kritiska värderingar. Planerna är ganska lösa.

 Minnesord Jan Hellner.pdf
      Minnesord efter begravningsgudtjänsten den 5 juli 2002.