Personuppgifter

Anders Agell är professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet samt rättsvetenskaplig författare. I den mycket omfattande bokproduktionen är "Civilrätt" den publikation som nått ut till den största läsarkretsen. På senare år har han rönt mesta uppmärksamheten för sitt engagemang och ideella arbete i det s.k. styckmordsfallet.

Personuppgifter.pdf