Välkommen till Anders Agells hemsida

 

Rapporter från rättegången
För löpande information om den nu pågående rättegången i skadeståndsmålet vid Attunda tingsrätt kan denna länk varmt rekommenderas. Där kan man läsa journalisten Anders Carlgrens rapporter och kommentarer.

http://www.stadsholmen.blogspot.com/

 

Efter ett långt och produktivt liv i den juridiska världen öppnade professor Anders Agell en hemsida på Internet. Under "Vem är Anders Agell", delavsnittet "Min syn på den svenska rättsutvecklingen", finns bakgrunden till hemsidans tillkomst.

Professor Agells önskan var bland annat att dokumentera den över 20-årig serie av rättsskandaler som – med starkt understöd i massmedia samt av ideologiska strömningar i det svenska samhället – drabbat de båda läkarna i styckmordsfallet. De blev på påstådda "bevis", vilka i själva verket saknat värde, åtalade för mord 1984 på Catrine da Costa. Trots frikännanden blev de ändå fråntagna sina läkarlegitimationer som påstådda styckare av hennes lik. De var dock ingalunda några likstyckare, vare sig tillsammans eller var för sig. År 2003 erbjöd professor Agell sig av ideella skäl att bli läkarnas ombud. Statens skadeståndsansvar för deras förstörda liv är numera under bedömning i Attunda tingsrätt. Nya ombud efter professor Agells bortgång är advokaterna
Carl-Johan Vallén och Kajsa Blomgren, Legio Advokatbyrå.

Genom andra inslag på hemsidan ville professor Agell publicera både en del tidigare uppsatser liksom nya betraktelser om rättspolitik och rättstillämpning med mera. Detta med förhoppningen att texterna skall läsas såväl av jurister, politiker och journalister som av intresserade "medborgare" - en i Sverige otidsenlig men utmärkt beteckning. Publiceringen av tidigare skrifter kommer att fortsätta.

Det var professor Agells förhoppning är att en del tydliga svagheter i den svenska rättsstaten, som den utvecklats under senare decennier, skall kunna förändras till det bättre. Kanske är det en nära nog omöjlig uppgift att utan politiskt mandat söka påverka det svenska rättssystemets struktur. Kanske, men man kan ändå skapa ökade insikter och nya opinioner och börja med hans alltid lika positiva utrop: "Mot nya djärva mål."

Enligt professor Agells önskan kommer hans hemsida att fortlöpande bevaka det pågående skadeståndsmålet. Vidare kommer vi att fortsätta lägga upp ett urval av hans uppsatser och skrifter.